วิธีดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อตกลงการใช้งานเอกสาร

          ทุกท่านสามารถนำเอกสารประกอบการเรียนทุกไฟล์ในเว็บไซต์ https://pec9.com, https://part-a.pec9.com ไปใช้งานหรือเผยแพร่ได้ฟรี  แต่ต้องไม่กระทำการใด ๆ เพื่อนำคำว่า www.pec9.com ออกจากเอกสารก่อนนำไปใช้งานหรือเผยแพร่ อาทิ ใช้โปรแกรมตบแต่งเพื่อลบออก หรือ ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษบังข้อความออก  หากท่านได้อ่านข้อความนี้ ถือว่าท่านได้รับทราบ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งาน

ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน

  1. คลิ๊กที่เมนู “คอร์สที่ซื้อ”  จะปรากฏคอร์สที่ได้ซื้อไว้
  2. เลือกคอร์สที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสาร
  3. คลิ๊กปุ่ม